Zápisy do 1. tříd   Kurz cizího jazyka    Fotogalerie   Kroužky  

 

 

ut web.jpg

Základní škola
Brána jazyků

s rozšířenou výukou matematiky

EN                FR                DE               

důležité odkazy
 
ORGANIZACE ŠK. ROKU 2023/24více zde
KONZULTACEvíce zde
DOKUMENTY více zde
ERASMUS +
KONKURZ NA ŘEDITELEvíce informací
 

více

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky se uchází o akreditaci v programu Erasmus+. Za tímto účelem škola ustanovila Erasmu + a internacionalizační tým v čele s paní učitelkou Mgr. Zuzanou Holou, který bude navrhovat a monitorovat aktivity a realizaci jednotlivých výjezdů v rámci programu. Tým bude úzce spolupracovat se všemi učiteli a dohlížet na proces takovým způsobem, aby bylo dosaženo předem vytyčených cílů.

 

Brána jazyků School with Extended Mathematics Education is applying for accreditation in the Erasmus+ programme. For this purpose, the school has appointed an Erasmus+ and internationalisation team headed by teacher Mgr. Zuzana Hola, who will design and monitor the activities and implementation of the individual mobility trips within the programme. The team will work closely with all teachers and supervise the process in such a way that the pre-set objectives are achieved.

pozadi novinek

Aktuality

všechny články

O škole                 

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky vznikla sloučením dvou původně samostatných škol (ZŠ Brána jazyků a ZŠ Uhelný trh) dne 1. 7. 2013.

                                vojt web.jpg

 

 

                             ut web.jpg

 

Škola navazuje na tradice a kvalitu obou původních škol. Naším cílem je nadále rozvíjet schopnosti a nadání našich žáků, vytvářet partnerské prostředí pro žáky, jejich rodiče a učitelský sbor. Škola působí ve dvou budovách na území Prahy 1 – v ulici Vojtěšská 13 (1.- 4. ročník) a na Uhelném trhu 4 (5.- 9. ročník).

 

Jsme fakultní školou s rozšířeným vyučováním jazyků a matematiky.

Umožňujeme žákům mimořádně nadaným (například i vrcholovým sportovcům nebo nadaným umělcům) a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami studium podle individuálních vzdělávacích plánů.

 

Máme řadu úspěchů!

 

Celkové prostředí ve škole jsme zaměřili na kultivaci    života žáků. V obou budovách školy klademe důraz na vstřícnou, otevřenou, zkrátka rodinnou atmosféru.

Rodiče našich žáků založili nadační fond Brána jazyků pootevřená s číslem účtu 193 263 3339/0800, kam přicházejí sponzorské dary našich příznivců, převážně z řad rodičů. Tento fond slouží především k podpoře a zkvalitnění výuky (např. podpora výměnných zájezdů). Všem sponzorům jsme za peněžité i věcné dary vděčni a informujeme je, co za získané peníze pořídíme.

 

Partneři