Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

 

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky se uchází o akreditaci v programu Erasmus+. Za tímto účelem škola ustanovila Erasmus + a internacionalizační tým v čele s paní učitelkou Mgr. Zuzanou Holou, který bude navrhovat a monitorovat aktivity a realizaci jednotlivých výjezdů v rámci programu. Tým bude úzce spolupracovat se všemi učiteli a dohlížet na proces takovým způsobem, aby bylo dosaženo předem vytyčených cílů.

 

Brána jazyků School with Extended Mathematics Education is applying for accreditation in the Erasmus+ programme. For this purpose, the school has appointed an Erasmus+ and internationalisation team headed by teacher Mgr. Zuzana Hola, who will design and monitor the activities and implementation of the individual mobility trips within the programme. The team will work closely with all teachers and supervise the process in such a way that the pre-set objectives are achieved.

                                                                           erasmus-plus-vector-logo.png

 

Brána jazyků School with Extended Mathematics Education is applying for accreditation in the Erasmus+ programme. For this purpose, the school has appointed an Erasmus+ and internationalisation team headed by teacher Mgr. Zuzana Hola, who will design and monitor the activities and implementation of the individual mobility trips within the programme. The team will work closely with all teachers and supervise the process in such a way that the pre-set objectives are achieved.