Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

Rodičovské aktivity

Sdružení rodičů a přátel školy

Na této záložce jsou uveřejňovány informace týkající se Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky. 

 

Hlavní kontakt na SRPŠ je srps.branajazyku@gmail.com. Představitelé spolku vítají podněty zákonných zástupců k činnosti spolku (SRPŠ).

 

Aktuální formuláře a informativní dokumenty pro školní rok 2022/2023:

Základní informace o spolku

Stanovy (aktuální, z 5. 10. 2022)

Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu spolku

Seznam členů spolku (formulář pro třídu k volbě delegáta)Formulář na čerpání příspěvků obecný
Formulář na čerpání příspěvků na zahr.zájezd ad.  

Zápisy ze schůzí SRPŠ jsou k nahlédnutí u jednotlivých třídních důvěrníků.

Klub přátel školy

Na této záložce jsou uveřejňovány informace týkající se Klubu přátel školy při ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky sdružující všechny původní třídy ZŠ Uhelný trh.

Co je Klub přátel školy.

Formulář pro příspěvek na akce.