Organizace školního roku 2022/2023 Kroužky

Rodičovské aktivity

Sdružení rodičů a přátel školy

Na této záložce jsou uveřejňovány informace týkající se Sdrružení rodičů a přátel školy při ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky.


Základní informace
Stanovy
Seznam členů SRPŠ
Formulář na čerpání příspěvků obecný
Formulář na čerpání příspěvků na zahr.zájezd ad.  

Zápisy ze schůzí SRPŠ jsou k nahlédnutí u jednotlivých třídních důvěrníků

Klub přátel školy

Na této záložce jsou uveřejňovány informace týkající se Klubu přátel školy při ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky sdružující všechny původní třídy ZŠ Uhelný trh.

Co je Klub přátel školy.

Formulář pro příspěvek na akce.