Organizace školního roku 2023/2024 Kroužky

Školní jídelna

Žáci mají možnost obědvat ve školní jídelně v budově Vojtěšská a v budově Uhelný trh (podle toho, ve které budově probíhá výuka).

Kontakty na ŠJ Vojtěšská: 224 934 797

e-mail: sjvojtesska@volny.cz

www.sjvojtesska.cz

Manuál ŠJ Vojtěšská - COVID-19

Kontakty na ŠJ Uhelný trh: 224 229 840, 774 455 732

e-mail:  sjuhelnytrh@volny.cz

www.sjuhelnytrh.wz.cz

Pravidla  stravování  žáků v ŠJ Uhelný trh od  1. 9. 2020

Přihláška ke stravování v ŠJ Uhelný trh

Objednávky, odhlášení ŠJ Uhelný trh můžete provést zde, nebo telefonicky v kanceláři ŠJ.

Oběd lze odhlásit do 8:00 dne, kterého se odhlášení týká.

Vnitřní řád ŠJ Uhelný trh


Dokumenty