Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

29. Společenský večer ( = ples) se koná v Paláci Žofín v úterý 7. 5. od 19:30. 

Ústředním bodem večera a jeho hlavními návštěvníky jsou žáci aktuálních 9. ročníků a jejich rodinní příslušníci. Večer je přístupný všem zájemcům (jimiž jsou především současní rodiče, žáci, pracovníci školy, zástupci zřizovatele). Je navštěvován i bývalými žáky. Tradičním průběhem večera je v posledních letech úvodní předtančení a stužkování žáků 9. ročníků.

V průběhu večera vystoupí v programu několik žáků školy nebo osob se školou spojených (taneční nebo gymnastické nebo pěvecké výstupy), prodávány jsou během akce vstupenky do soutěže o ceny - přivítáme věcné dary do této soutěže, lze je označené jmény dárce/žáka odevzdávat v sekretariátu školy na Uhelném trhu. Závěrem večera probíhá slavnostní předání hlavních cen této soutěže.

Počet vstupenek a míst je omezen - zakoupit je lze v sekretariátu školy. Začátek prodeje bude oznámen žákům a jejich prostřednictvím rodičům.

Srdečně všechny zveme.

Ilustrativní videa z některých minulých ročníků Společenského večera například zde (2016) a zde (2016) a zde (2018) a zde (2018).