Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

 

 

Základní škola
Brána jazyků

s rozšířenou výukou matematiky

EN                FR                DE               

ut web.jpg

důležité odkazy
 
ORGANIZACE ŠK. ROKU 2023/24více zde
 
KONZULTACEvíce zde
DOKUMENTY více zde
ERASMUS +
 
 

více

pozadi novinek

Aktuality

všechny články

O škole                 

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky vznikla sloučením dvou původně samostatných škol (ZŠ Brána jazyků a ZŠ Uhelný trh) dne 1. 7. 2013.

                                vojt web.jpg

 

 

                             ut web.jpg

 

Škola navazuje na tradice a kvalitu obou původních škol. Naším cílem je nadále rozvíjet schopnosti a nadání našich žáků, vytvářet partnerské prostředí pro žáky, jejich rodiče a učitelský sbor. Škola působí ve dvou budovách na území Prahy 1 – v ulici Vojtěšská 13 (1.- 4. ročník) a na Uhelném trhu 4 (5.- 9. ročník).

 

Jsme fakultní školou s rozšířeným vyučováním jazyků a matematiky.

Umožňujeme žákům mimořádně nadaným (například i vrcholovým sportovcům nebo nadaným umělcům) a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami studium podle individuálních vzdělávacích plánů.

 

Máme řadu úspěchů!

 

Celkové prostředí ve škole jsme zaměřili na kultivaci    života žáků. V obou budovách školy klademe důraz na vstřícnou, otevřenou, zkrátka rodinnou atmosféru.

Rodiče našich žáků založili nadační fond Brána jazyků pootevřená s číslem účtu 193 263 3339/0800, kam přicházejí sponzorské dary našich příznivců, převážně z řad rodičů. Tento fond slouží především k podpoře a zkvalitnění výuky (např. podpora výměnných zájezdů). Všem sponzorům jsme za peněžité i věcné dary vděčni a informujeme je, co za získané peníze pořídíme.

 

Partneři