Fotogalerie Organizace školního roku 2023/2024 Kroužky

pexels-tirachard-kumtanom-733852 (1).jpg

Základní škola
Brána jazyků

s rozšířenou výukou matematiky

EN                FR                DE               

důležité odkazy
DOKUMENTY více zde

více

pozadi novinek

Aktuality

všechny články

O škole

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky vznikla sloučením dvou původně samostatných škol (ZŠ Brána jazyků a ZŠ Uhelný trh) dne 1. 7. 2013.

Škola navazuje na tradice a kvalitu obou původních škol. Naším cílem je nadále rozvíjet schopnosti a nadání našich žáků, vytvářet partnerské prostředí pro žáky, jejich rodiče a učitelský sbor. Škola působí ve dvou budovách na území Prahy 1 – v ulici Vojtěšská 13 (1.- 4. ročník) a na Uhelném trhu 4 (5.- 9. ročník).

Jsme fakultní školou s rozšířeným vyučováním jazyků a matematiky.

Umožňujeme žákům mimořádně nadaným (například i vrcholovým sportovcům nebo nadaným umělcům) a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami studium podle individuálních vzdělávacích plánů.

Máme řadu úspěchů!

Celkové prostředí ve škole jsme zaměřili na kultivaci života žáků. V obou budovách školy klademe důraz na vstřícnou, otevřenou, zkrátka rodinnou atmosféru.

Rodiče našich žáků založili nadační fond Brána jazyků pootevřená s číslem účtu 193 263 3339/0800, kam přicházejí sponzorské dary našich příznivců, převážně z řad rodičů. Tento fond slouží především k podpoře a zkvalitnění výuky (např. podpora výměnných zájezdů). Všem sponzorům jsme za peněžité i věcné dary vděčni a informujeme je, co za získané peníze pořídíme.

DSC_1398 (1).jpg

Partneři