Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

Grantové projekty a aktivity školy

ZŠ Brána jazyků s r. v. m. byla a je zapojena do následujích projektů:

Informace o projektu ZŠ Brána jazyků I (projekt ZŠ Brána jazyků I /2022-2025/, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002885OP JAK, výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ)

Informace o projektu ZŠ Brána jazyků II

Informace o projektu ZŠ Brána jazyků III

Informace o projektu Brána porozumění

Informace o projektu Brána porozumění II

 

         

5447.jpg

V létě 2021 MHMP vydal k OP Praha - pól růstu ČR bulletin, kde se (na straně 40) píše o projektu Brána porozumění, který proběhl na naší škole

1.  9. a 8.  9. 2020 proběhlo ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ TEMATICKÉ SETKÁNÍ s externistkou (Mgr. Lucií Vackovou, PhD.), zaměřené na interkulturní vzdělávání a začleňování žáků s OMJ a vzájemné vztahy ve třídě. Setkání proběhlo za podpory EU (Evropské strukturální a investiční fondy). Tato setkání byla určena pro třídy 3. A a 3. C . Konala se pro rodiče žáků výše zmíněných tříd. Celé setkání bylo uzavřeno otevřenou diskuzí nad daným tématem.


19. 10. 2022 se konalo Komunitně osvětové setkání: Vernisáž uměleckých děl v prostorách školy a následná beseda s autorkou - výtvarnicí Barborou Křivskou


Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (ZŠ Brána jazyků s r. v. m. je zapojena do podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19)

 

                   


Ve školním roce 2022/2023 čerpá základní škola finanční prostředky z Fondu na podporu vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR Nadace Terezy Maxové dětem. Příspěvek je použitý v souladu se záměrem fondu pro ukrajinské žáky, kteří se účastní plánovaných škol v přírodě.


Ve školním roce 2022/2023 čerpá základní škola finanční prostředky z Fondu Ukrajina Nadace Charty 77 - Konto Bariéry na školní pomůcky a vybavení pro ukrajinské žáky a na ukrajinského asistenta pedagoga.


Výměnný pobyt Prag (ZŠ Brána jazyků s r. v. m.) - Ebern (Friedrich-Ruckert-Gymnasium). Ve školním roce 2022/2023 podpořil Česko-německý fond budoucnosti finančně výměnný pobyt žáků naší školy v bavorském Ebern.

 

 

Zub času nahlodal články na našem starém webu. Ale v minulosti jsme se věnovali také následujícím aktivitám...

Jsme škola Paměti národa

V rámci projektu Kdo jiný navštěvujeme pacienty motolské nemocnice

Každý rok zdobí naší školu umělecké dílo

Šesťáci jezdí začátkem školního roku na adaptační kurz

Navštěvujeme německé Sebnitz

Každý říjen si čteme NONSTOP

Jezdíme na výměnné zájezdy do Saint Germain-en-Laye

Navštěvují nás zahraniční studenti

Jezdíme do Anglie

V listopadu si připomínáme příběhy bezpráví

Píšeme školní časopis

Pořádáme Vánoční trhy, z jejichž výtěžku sponzorujeme vzdělávání našeho indického chlapce

Jezdíme na adventní trhy

Zápolíme na vánočním turnaji

Školní družina pořádá různé akce, třeba slaví Masopust

Radujeme se na Společenském večeru školy

Osmáci jezdí na lyžařský výcvikový kurz

V zimě chodíme bruslit

V hodinách angličtiny pracujeme na projektech - např. 3.B a anglický projekt MY PET

Hrajeme divadlo ve francouzštině

Ve výtvarné výchově sestavujeme mandaly

 "Držíme" Noc s Andersenem

Do školní družiny se slétly čarodějnice!

Pořádáme Atletický den

Básníme rychlostí blesku

Večer pod lipou

Žlutý trikot pro "vítěze" ...podívejte se na seznam nositelů žlutého trikotu

Deváťáci na vodě

Výměnný zájezd do Nimes

Volejbalový zápas učitelé vs. žáci