Zápisy do 1. tříd   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

Zástupci rodičů ve školské radě (pro období 2023-2026) byli zvoleni (v pořadí podle počtu hlasů): 1. Karel Bauer, 2. Marcela Veselá a 3. Tereza Kozlová. Další pořadí: kandidujích: 4. Martina Balzerová, 5. Johana Lomová, 6. Anna Jirotková. Volební účast byla 63,59 %. 

V pondělí 16. 10. (na Uhelném trhu) a v úterý 17. 10. (ve Vojtěšské ulici) proběhly v době třídních schůzek opakované volby zástupců rodičů do školské rady (9členná, rodiče v ní mají 3 zástupce, blíže k radě zde).

Ve středu 18. 10. členové sčítací komise sečetli výsledky voleb, komisi tvořili: Petra Kšírová, Michal Vepřek (oba za SRPŠ) a Petr Tlustý a Roman Elner (oba za vedení školy). 

Protokol s výsledky voleb: Sčítací arch opakovaných voleb zákonných zástupců do školské rady 18. 10. 2023.pdf (branajazyku.cz).

Gratulujeme nově zvoleným členům školské rady. Děkujeme všem kandidujícím za zájem o školu a dění kolem ní. 

 

Aktualitu zveřejnil a za správnost zodpovídá: R. Elner