Organizace školního roku 2023/2024 Kroužky

Školská rada

Školská rada pracuje ve složení:

Zástupci z řad rodičů:

  • Karel Bauer
  • Miloš Hůla
  • Mgr. Jana Raiterová

Zástupci z řad MČ Praha 1:

  • PaedDr. Věra Dvořáková (předsedkyně šk. rady) (funkční období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2026)
  • Mgr. Jan Novák (funkční období 1. 11. 2021 – 31. 10. 2024)
  • Mgr. Eva Špačková (funkční období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2026)

 

Zástupci z řad učitelů:

 

 

Pište nám na: skolska.rada@branajazyku.cz

Činnost školské rady vychází z paragrafu 167 a 168 školského zákona (z. 561/2004 Sb.). 

 

Zápis z 20. 4. 2023  Dodatek zápisu z 20. 4. 2023

Jednací řád  Zápis z 21. 11. 2018  Zápis z 29. 5. 2018

Zápis z 29. 11. 2017

Výsledky voleb zástupců z řad rodičů 17. 6. 2017

Výsledky voleb zástupců z řad pedagogů 14. 2. 2017

Zápis z  22. XI. 2016  Zápis z    23. 5. 2016 

Zápis z 2. XII. 2015 Zápis z  25. V. 2015  

Zápis z 1. XII. 2014    Zápis z 25. VIII. 2014   Zápis z 23. 1. 2014