Organizace školního roku 2022/2023 Kroužky

Školská rada

Školská rada pracuje ve složení:

Zástupci z řad rodičů:

  • Karel Bauer
  • Miloš Hůla
  • Mgr. Jana Raiterová

Zástupci z řad MČ Praha 1:

  • PaedDr. Věra Dvořáková (předsedkyně šk. rady)
  • Mgr. Jan Novák
  • Mgr. Eva Špačková

 

Zástupci z řad učitelů:

  • Mgr. Jana Macháčková
  • Mgr. Markéta Šafránková
  • Mgr. Petr Šunda

 

 

 

 

Jednací řád Zápis z 21. 11. 2018 Zápis z 29. 5. 2018

Zápis z 29. 11. 2017

Výsledky voleb zásupců z řad rodičů

Zápis z  22. XI. 2016  Zápis z    23. 5. 2016 

Zápis z 2. XII. 2015 Zápis z  25. V. 2015  

Zápis z 1. XII. 2014    Zápis z 25. VIII. 2014   Zápis z 23. 1. 2014

 
Pište nám na skolska.rada@branajazyku.cz