Zápisy do 1. tříd   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

Aktualizováno v září 2023

Kandidáti z řad rodičů (zákonných zástupců) žáků do školské rady na období 2023-2026. Všichni kandidáti z předchozího kola potvrdili účast i v opakované volbě. Kandidáti řazení abecedně dle příjmení:

Martina Balzerová (martina.balzerova@gmail.com, stručné informace o kandidátce zde)

Karel Bauer (bauerkarel@seznam.cz, stručné informace o kandidátovi zde)

Anna Jirotková (anna.jirotkova@seznam.cz, stručné informace o kandidátce zde)

Tereza Kozlová (terezakozel@gmail.com, stručné informace o kandidátce zde)

Johana Lomová (johalom@gmail.com, stručné informace o kandidátce zde)

Marcela Veselá (marci.vese@gmail.com, stručné informace o kandidátce zde)

Kandidáti rádi zodpoví jakýkoliv Váš dotaz, můžete je kontaktovat.

 

Opakovaná volba do školské rady (se stejnými kandidáty jako v předešlém kole volby) proběhne v době třídních schůzek v pondělí 16. 10. v čase 18-19 h. (Uhelný trh: 5. - 9. třídy) a v úterý 17. 10. v čase 18-19 h. (Vojtěšská: 1. - 4. třídy), 

- do 9členné školské rady volí rodiče 3 zástupce, 

- plánovaný průběh: při volbách může hlasovat za každé dítě jeden z rodičů/zákonných zástupců (tedy "1 dítě = 1 hlas"); po příchodu na třídní schůzku se rodič podepíše ve třídě na prezenční listinu, od třídního učitele obdrží volební lístek, který s maximálně třemi označenými kandidáty následně vhodí na chodbě do volební urny, u které budou přítomni členové volební komise. Při třídních schůzkách ve Vojtěšské ulici volí rodiče žáků 1.  - 4. tříd z této budovy, při schůzce na Uhelném trhu volí rodiče žáků 5. - 9. tříd z této budovy,

- výsledky voleb budou sečteny a zveřejněny ve středu 18. 10. v aktualitě na webu školy.