Zápisy do 1. tříd   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

v  8:30 před budovou školy v ulici Vojtěšská 13,  Praha 1 – žáci 1. - 4. tříd (1. 9. 2022 v 9:30 budou třídní schůzky prvňáčků a v 17:00 třídní schůzky třeťáků)

v 9:00 na školním hřišti v budově Uhelný trh – žáci 5. - 9. tříd.