Fotogalerie Organizace školního roku 2023/2024 Kroužky

Přijímací řízení na SŠ 2023/2024 pro školní rok 2024/2025

Informace jsou průběžně aktualizovány podle informací z MŠMT.

PROFI vyštření k volbě střední školy  - zde klikněte pro více informací - již proběhlo

NEJNOVĚJŠÍ iNFORMACE  k elektronickému přihlašování na SŠ (z 26.10.2023) z webu MŠMT 

 

Celopražský veletrh středních škol SCHOLA PRAGENSIS se uskuteční v Kongresovém centru Praha od 23.11. do 25.11.2023


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
  • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

             30.11.2023

             

             https://www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2023-24/

Přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu (po předchozím informování kariérového poradce). Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech údajů v systému bakaláři – zejména kontaktní informace (telefonní čísla, mailové adresy, adresy trvalého pobytu, datové schránky).

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). V letošním školním roce se mluví o zvýšení počtu přihlášek na 3, tato informace zatím však není ministerstvem potvrzena. Obě přihlášky jsou stejné, pořadí škol při vyplňování NEMĚŇTE! Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Je dobré sledovat www stránky středních škol, kde jsou aktuální informace.

Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná relevantní osvědčení o školních úspěších (umístění v okresních a krajských kolech olympiád apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu.

 

SCHOLA PRAGENSIS -veletrh pražských středních škol

https://www.scholapragensis.online/

23. 11. – 25. 11. 2023Zápisový lístek (letos bude možná zrušen)

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Ten žáci devátých ročníků obdrží v dubnu.

Uchazeči o studium na víceletých gymnáziích obdrží zápisový lístek až po potvrzení přijetí na vybranou školu, tzn. po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek víceletým gymnáziem – konec dubna/květen. Zápisové lístky nelze vydávat dříve.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

 

Odvolání (letos bude možná zrušeno)

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Přijímací zkoušky pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

 

Dokumenty nutné k přihlášce: 

  • kopii dokladu o dočasné ochraně,

  • žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka,

  • žádost o konání jednotného přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (vybere-li si konání zkoušky v ukrajinštině) 

  • a případně žádost o zadání školního písemného testu v ukrajinském jazyce (pokud škola školní písemný test požaduje a pokud zadání v ukrajinštině škola umožňuje).