Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

Výsledky zápisu = kódy přijatých žáků a další informace neleznete zde.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/25

Prosíme všechny zájemce o 1. třídu naší školy o registraci ve skolaonline.cz Od 1.3. do 5. 4. 2024 proběhne elektronické přihlašování k zápisu.

Protože je kapacita elektronických zápisů vyčerpána, nelze již rezervovat termín zápisu elektronicky. Prosíme zájemce, kteří se již nemohou zaregistrovat elektronicky, aby se přesto dostavili k zápisu s níže uvedenými doklady. Budeme mít rezervovaný prostor i pro neregistrované zájemce, je ale nutné počítat s případným čekáním. Pro přijetí není v žádném případě rozhodující, zda byla registrace provedena elektronicky, ani pořadí při zápisu, takže můžete využít oba dny.

Pokud budete žádat o odklad, prosím neregistrujte se, ale dostavte se v době zápisu do školy.

Zápis proběhne ve dnech 9. a 10. dubna 2024 v prvním patře budovy Vojtěšská 13, a to 9. dubna 2024 od 14:00 do 17:30 a 10. dubna 2024 od 14:00 do 16:00.

 

K zápisu je třeba se zaregistrovat a vybrat si termín zápisu a dostavit se přesně v uvedený čas. 

S sebou k zápisu si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte, vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Kritériem pro přijetí je spádovost.

Žáci budou zapisováni do naplnění předpokládané kapacity prvních ročníků (88 žáků).

Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději 26. 4. 2024 na webových stránkách školy.

Potvrzení nástupu do školy proveďte prosím do 3. 5. 2024 na prihlasky@branajazyku.cz.

Žádost o odklad povinné školní docházky naleznete zde.