Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

18. 8. 2021 Ministr školství ocenil pana ředitele Medailí MŠMT 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost. Gratulujeme!

15. 11. 2019 získal Roman Elner čestné uznání za vedení žáků v době přípravy soutěžních prací XII. ročníku soutěže TGM - život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost. Gratulujeme!

6. 4. 2019 Jindra Buksová, odpolední paní vrátná z Uhelného trhu, a 2. místo na 3. mistrovství Plzně ve scrabble! Gratulujeme!

září 2017 Ilona Dufková postoupila do užšího výběru nultého ročníku ceny Global Teacher Prize ČR. Gratulujeme!

20. 4. 2017 Dagmar Wegnerová byla oceněna medailí III. stupně za práci pro Asociaci školních sportovních klubů. Gratulujeme!

12. 4. 2017 Michal Tomášek předvádí, jak se hraje minigolf. Gratulujeme!

28. 3. 2017 byla při příležitosti Dne učitelů Evě Lukášové udělena Medaile MŠMT 2. stupně (bronzová) - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost (konkrétně za rozvíjení výtvarného a estetického cítění žáků i dospělých, spolupodíl na mnoha úspěšných školních projektech, motivaci žáků i kolegů, erudovanost, lidskou skromnost, talentovou všestranost, nápomoc...). Medaile udělovaná od roku 1992 (1 x ročně, ve 2. stupních: bronzová a stříbrná) je nejvyšším pedagogickým oceněním v ČR. Gratulujeme a děkujeme!

28. 3. 2017 ocenila Praha 1 své nejlepší pedagogy a zaměstnance - z našich to byli Dana Černá za I. stupeň, Jana Svobodová jako školní Ámos a do síně slávy byla uvedena Markéta Šafránková. Michal Tomášek byl oceněn za dlouholetou výbornou spolupráci při přípravě a organizacií akcí v přírodě a za svědomitou péči o počítačové sítě v obou budovách. Gratulujeme!

11. 11. 2016 Roman Elner  získal čestné uznání za vedení soutěžících v době přípravy na soutěž "TGM - život, dílo a odkaz pro současnost". Gratulujeme a děkujeme!

Věře Kamenické byla udělena při příležitosti Dne učitelů 29. 3. 2016 Medaile MŠMT 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost (dlouhodobě a s úspěchem usilovala o rozvíjení fyzikálního myšlení dětí na základních školách, realizovala vlastní pedagogické náměty zaměřené na fyziku, jde o erudovanou učitelku, ale i empatickou osobnost se zájmem o žáky i kolegy, ve školství přes 42 let, v letošním roce oslaví významné životní jubileum). Medaile udělovaná od roku 1997 ve dvou stupních (bronzová a stříbrná) je nejvyšším resortním oceněním, které může být uděleno učiteli v ČR. Gratulujeme!

Praha 1 ocenila své nejlepší pedagogy - z našich to byli Kateřina Strnadlová za školní družinu, Jana Macháčková a Jan Krčmář za I. stupeň, Veronika Jedličková za II. stupeň, Jana Svobodová jako školní Ámos, do síně slávy byla uvedena Ivana Limburská. Gratulujeme!

Paní učitelka Markéta Šafránková je nositelem francouzského vyznamenání, stala se rytířem Řádu akademických palem. Gratulujeme a děkujeme!

Roman Elner  získal čestné uznání za vedení soutěžících v době přípravy na soutěž "TGM - život, dílo a odkaz pro současnost". Gratulujeme a děkujeme!

Roman Elner dostal čestnou medaili za pedagogické vedení žáků v literárně-historické soutěži TGM - život, dílo a odkaz pro současnost.

Paní učitelka Bára Křivská vystavuje v galerii U prstenu malované i skleněné obrazy.

Mariettě Šťastné (MAT) byla udělena při příležitosti Dne učitelů 28. 3. 2015 (stříbrná) Medaile MŠMT 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Medaile udělovaná od roku 1997 ve dvou stupních (bronzová a stříbrná) je nejvyšším resortním oceněním, které může být uděleno učiteli v ČR. Protože se ze zdravotních důvodů nezúčastnila oficiálního ministerského předávání (27. 3. 2015), byla jí Medaile veřejně spolupředána pod záštitou Prahy 1 na Staroměstské radnici (7. 4. 2015). Medaile byla udělena za: dlouhodobou práci s matematicky zdatnými žáky experimentální matematické základní školy na Praze 1, významný podíl na zapojení žáků do matematických soutěží a olympiád, a to s výraznými úspěchy, jedná se o respektovanou a oceňovanou inspirativní renesanční osobnost s hlubokými znalostmi a zájmy mimo profesní oblasti matematiky a tělesné výchovy, ve školství působí od roku 1963, dožívá se významného životního jubilea a je stále spojena s pedagogickou praxí

Praha 1 ocenila své nejlepší pedagogy, z našich to byli Dana Jenikovská za školní družinu, Petr Šunda za I. stupeň, Roman Hlávka za II. stupeň, Jana Svobodová jako školní Ámos, do síně slávy byla uvedena Věra Kamenická. Gratulujeme!

V soutěži MČ Praha 1 pro mladé umělce do 35 let v kategorii hudba nebylo 1. místo uděleno, na 2. místě skončil se skladbou "Vltava v proměnách" náš Roman Haas! Pro nás je pan učitel vítězem! Gratulujeme! Výsledková listina a fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků.