Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

Informativní setkání s rodiči (nových) budoucích 13 žáků školy, kteří přijdou do 3. tříd ve školním roce 2024/2025). Společné setkání ve vybrané třídě, i za přítomnosti třídních učitelů. Rodiče budou pozváni hromadným e-mailem.