Organizace školního roku 2023/2024 Kroužky

Dramatický kroužek

  • Vedoucí kroužku: Lucie Kirova
  • Komu je určen: 1.-4. třída
  • Kdy se koná: pátek 13:15- 14:00
  • Kde se koná: ZŠ Vojtěšská 13, Praha 1
  • Max. počet žáků: 
  • Cena za pololetí:  podle počtu přihlášených 1.250 Kč -  1.000 Kč
  • Kontakt: lucie.kirova@branajazyku.cz

Aktuální obsazenost kroužku: 33

Přihláška: