Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

 
 
Žáci ZŠ Brána jazyků se stávají mladými Evropany
 
 
V předvánočním čase, 11. - 14. 12., jsme navštívili s žáky z 9.B a 9.D město Brusel. Velmi náročný a nabitý program jsme využili na 100% . Naším cílem bylo hlouběji seznámit žáky s činností a významem EU a dále navštívit důležitá muzea a místa belgického hlavního města. Velmi vlídně a kompetentně jsme byli přijati na Stálém zastoupení ČR při EU, v Pražském domě, na půdě Evropského parlamentu i v prostorách Evropské komise. Před odjezdem jsme také navštívili Evropský dům v Praze. Ve všech zmíněných institucích se nám všichni oslovení stoprocentně věnovali a velmi srozumitelně žákům vysvětlili vše nutné k činnosti, cílům a významu EU. Na závěr naší návštěvy jsem se setkali i s evropskou komisařkou Věrou Jourovou. Zvláštní poděkování patří paní Lindě Messias, která nám pomohla naší cestu do Bruselu a její náplň uskutečnit. 
Naši žáci byli velmi vnímaví a o systém a činnost EU se opravdu zajímali. Z Bruselu si odnesli mnoho důležitých poznatků jak o EU, tak i možnostem, jak se během studia na střední či vysoké škole do činnosti ve strukturách EU zapojit. Rádi se o své poznatky se svými spolužáky podělí. 
Markéta Šafránková, Hana Dejmková
 
Program - brusel.jpg
Podívejte se do naší fotogalerie!