Organizace školního roku 2022/2023 Kroužky

Děkujeme Nadaci Charty 77 - Konto Bariéry za finanční prostředky z Fondu Ukrajina. Obdržené peníze naše škola použila a používá na zakoupení pomůcek a vybavení pro ukrajinské žáky a na ukrajinského asistenta pedagoga.