Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

Níže tisková zpráva z webu MČ Praha 1 (z 9. 4. 2024, zdroj zde) a zveřejněné koncepce rozvoje školy pro období 2024-2030 jednotlivých uchazečů o funkci ředitele školy (z 19. 4. 2024, zdroj zde), konkursní komise hodnotila uchazeče nejen podle koncepcí, ale i podle celé řady dalších kritérií. Upravená a o informace doplněná Aktualita původně z 9. 4.

19. 4. 2024ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, ŠKOLSTVÍ A SPOLKY

NOVÝM ŘEDITELEM OD 1. 9. 2024 BUDE Mgr. ROMAN ELNER

Všem přihlášeným uchazečům do výběrového řízení děkujeme za účast a přejeme jim hodně úspěchů jak v pracovním tak i osobním životě.

Koncepce nového ředitele Mgr. Romana Elnera ZDE

Koncepce uchazeče 1 ZDE, uchazeče 2 ZDE, uchazeče 3 ZDE a uchazeče 4 ZDE

Výběrové řízení na pozici ředitele největší základní školy v centru Prahy bylo úspěšně ukončeno. Přihlásilo se do něj 7 zájemců. Po pečlivém posouzení všech kandidátů byl do této role jmenován Radou městské části Praha 1 pan Roman Elner, který od roku 2022 působí na škole jako zástupce ředitele. Mezi kandidáty vynikl především odborně zpracovanou Koncepcí a vizí školy na dalších šest let.

Výběrová komise pod vedením místostarosty Davida Bodečka – složená ze zástupců radnice, magistrátu, české školní inspekce, pedagogů i rodičů – vyhodnocovala formální náležitosti přihlášek, životopisy uchazečů a především Koncepce a vize školy pro roky 2024-2030, které uchazeči předkládali. Komise zasedala poprvé 20. března, finální kolo pak proběhlo 8. dubna, kde byl pan Roman Elner vybrán z pěti finalistů.

Průběh výběrového řízení byl označen ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny a jednou ze členek výběrové komise, paní Jarolímkovou, za vzorový: “Vítězný kandidát v řízeném rozhovoru projevil velmi dobrou znalost celého manažerského i pedagogického procesu vedení školy. Na mnou položené otázky odpovídal jasně, věcně a erudovaně. Ve své prezentaci jednoznačně podporoval užší propojení obou pracovišť školy, jak po stránce odborné tak personální. Velký důraz kladl na rozvoj strategie procesu vzdělávání žáků. Z mého pohledu jsme vybrali nejvhodnějšího kandidáta pro vedení tak velké instituce jako je ZŠ Brána jazyků.”

Místostarosta David Bodeček, do jehož gesce spadá školství, uvedl: „Všichni tři finalisté byli vynikající. Líbilo by se mi, kdyby pan Elner, nově jmenovaný ředitel, zahrnul do vedení školy i zbylé dva kvalifikované kandidáty. Zároveň bych rád poděkoval panu řediteli Tlustému za jeho dosavadní práci pro školu a doufám, že na ní bude dále působit například v pozici poradce ředitele. Šlo o první výběrové řízení na pozici ředitele v našich základních školách od roku 2013. Můžu ale potvrdit, že bylo vzorové – jak složením komise, vysoce kvalifikovanými uchazeči, tak především samotným průběhem výběru, kdy uchazeči byli podrobeni detailnímu dotazování všemi přítomnými členy.“

Kariéra vítězného uchazeče, který ředitelskou pozici převezme od začátku nového školního roku, je se ZŠ Brána jazyků úzce spjatá. Svou kariérní spolupráci se školou zahájil již v roce 2009. Má rovněž zkušenosti například z Ústavu dějin Univerzity Karlovy a ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic. Vystudoval učitelství na PedF UK a absolvoval i studium pro ředitele škol a školských zařízení VOŠSP. Roman Elner přináší do role ředitele ZŠ Brána jazyků bohaté zkušenosti z předchozích pedagogických a odborných pozic. Ve své koncepci na budoucích šest let se zaměřil zejména na rozvoj jazykových dovedností a matematické gramotnosti. Jeho vize vedení školy klade důraz na podporu inovativního učebního prostředí, které podporuje celkový rozvoj žáků a připravuje je na výzvy 21. století.

„Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky je největší školou v Praze 1, po dvou letech v roli zástupce ředitele a po řadě předchozích let v roli učitele znám silne i slabé stránky celé školy. Škola má velký potenciál, řadu věcí můžeme zlepšovat a dělat lépe. Škola, to jsou žáci, učitelé, rodiče, ale i bývalí žáci, zřizovatel. Se všemi chci komunikovat o pozitivních i problematických tématech, a věci řešit. Těším se, že pro svou vizi získám pedagogický sbor, protože školu vnímám jako týmovou institucí. Přeji všem, hlavně současným i budoucím žákům školy i jejich rodičům, aby se jim v naší škole líbilo, aby pro ně škola byla přínosná a aby oni byli přínosní pro naši školu. Jak se říká, neptej se, co může tvoje škola udělat pro tebe, ale naopak, co můžeš udělat ty pro ni”, vyjádřil se nový ředitel ZŠ Brána jazyků Roman Elner.

Základní škola Brána jazyků vznikla sloučením dvou původně samostatných škol na území Prahy 1 – ZŠ Brána jazyků a ZŠ Uhelný trh. Je školou fakultní a nabízí rozšířenou výuku matematiky i jazyků.

Dosavadní ředitel Petr Tlustý dodává: “Jsem rád, že bude moci dojít k hladkému předání funkce. Pan Elner již dva roky pracuje jako můj zástupce, věřím tedy, že naváže na vysokou kvalitu vzdělávání, která se nám dosud dařila udržovat.”