Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

Na podnět zřizovatele školy - MČ Praha 1 - proběhl ve škole mezi přítomnými žáky v pátek 6. 10. průzkum, jak se žáci dopravují do školní budovy. Výsledky průzkumu budou sloužit zřizovateli k případné debatě o bezpečnosti dopravní situace před školními budovami především v čase 7:30-8:00, kdy přichází žáci do školy.

 

Celkově (data za obě budovy, čísla zaokrouhlena na 1 desetinné místo):

27,6 % žáků se do školy dopravuje pěšky

0,3 % žáků se do školy dopravuje na kole

0,8 % žáků se do školy dopravuje na koloběžce

0,3 % žáků se do školy dopravuje na skatu / na bruslích

54,6 % žáků se do školy dopravuje veřejnou hromadnou dopravou (bus, tramvaj, vlak) + pěšky

16,4 % žáků se do školy dopravuje autem

 

Data za budovu ve Vojtěšské ulici (1. - 4. třídy):

31,4 % žáků se do školy dopravuje pěšky

0 % žáků se do školy dopravuje na kole

0,6 % žáků se do školy dopravuje na koloběžce

0 % žáků se do školy dopravuje na skatu / na bruslích

47,6 % žáků se do školy dopravuje veřejnou hromadnou dopravou (bus, tramvaj, vlak) + pěšky

20,4 % žáků se do školy dopravuje autem

 

Data za budovu na Uhelném trhu (5. - 9. třídy):

24,3 % žáků se do školy dopravuje pěšky

0,5 % žáků se do školy dopravuje na kole

1,0 % žáků se do školy dopravuje na koloběžce

0,5 % žáků se do školy dopravuje na skatu / na bruslích

60,6 % žáků se do školy dopravuje veřejnou hromadnou dopravou (bus, tramvaj, vlak) + pěšky

13,0 % žáků se do školy dopravuje autem

 

Průběh průzkumu: Cílem průzkumu bylo zjistit, jak se žáci obvykle dopravují do školy. Druhy dotazované dopravy vycházely ze standardizované tabulky Magistrátu hl. m. Prahy - týkající se tohoto tématu. Do průzkumu byli zahrnuti žáci přítomní v den výzkumu v obou školních budovách, i žáci, kteří byli například mimo Prahu na školách v přírodě nebo pobývali na školní akci v zahraničí. V budově ve Vojtěšské ulici se žáků většinou dotazovali v průběhu dne třídní učitelé, na Uhelném trhu proběhlo dotazování v jeden okamžik na počátku 3. vyučovací hodiny učiteli přítomnými ve třídách. Učitel se v krátkosti zeptal žáků na příslušný druh dopravy ("Kdo děti chodí do školy pěšky?" atd.) - žáci se přihlásili, učitel jejich počet zapsal do příslušné kolonky tabulky. Každý žák tedy zvolil jen jeden druh dopravy. Následně došlo k sečtení a procentuálnímu vyčíslení, jaké množství žáků dává přednost jednotlivým druhům dopravy (celkově za školu i za jednotlivé budovy). Někteří žáci uvedli při sčítání, že jsou ve střídavé péči rodičů a jeden týden například jezdí do školy s rodičem automobilem a druhý týden jezdí městskou hromadnou dopravou. Takový žák byl přiřazen v drtivé většině případů do kolonky "dopravuje se autem". Množství automobilů před školními budovami v čase 7:30-8:00 se tak může v různých dnech proměňovat, může tak být i menší, než výše uvedená data. Na bezpečnost silničního provozu u obou budov obvykle ráno dohlíží příslušníci Městské policie Prahy 1 (Uhelný trh: přechod na rohu Uhelného trhu a Perlové ulice a přechod z Uhleného trhu k Martinské ulici, Vojtěšská: přechod přímo před vstupem do školní budovy nebo v blízkosti školy např. na rohu ulic Na Struze a Vojtěšská).