Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

unnamed (1).png

 

Milí filmoví přátelé,

s kinosály jsme se sice již rozloučili, ale náš program ještě nekončí. Das Filmfest pokračuje online přehlídkou, v rámci které můžete sledovat zdarma výběr hraných i dokumentárních filmů z letošního i předchozích ročníků.

Od 23. do 30. listopadu můžete vybírat z celkem 9 filmů aktuální a oceňované filmové produkce z Německa, Rakouska a Švýcarska. 

Všechny filmy mají české a anglické titulky. 

Přejeme vám krásné filmové zážitky,

Váš Das Filmfest tým

Liebe Filmfans, 

wir haben zwar die Kinosäle verlassen, aber unser Programm ist noch nicht zu Ende. Das Filmfest geht online weiter, mit einer Auswahl von Spiel- und Dokumentarfilmen aus der diesjährigen und den vergangenen Ausgaben, die Sie kostenlos streamen können.
 
Vom 23. bis 30. November stehen insgesamt 9 aktuelle und preisgekrönte Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Auswahl.

Alle Filme haben tschechische und englische Untertitel. 
 
Spannende Filmerlebnisse wünscht.
 
Das Filmfest-Team

 

 

Elfriede Jelinek – Jazyk urvaný ze řetězu | Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen
R: Claudia Müller
Umělecký portrét kontroverzní spisovatelky, feministky a nositelky Nobelovy ceny.

Ein künstlerisches Porträt einer umstrittenen Schriftstellerin, Feministin und Nobelpreisträgerin.

Hodina němčiny | Deutschstunde
R: Christian Schwochow
Hodina němčiny režiséra Christiana Schwochowa je kongeniálním převedením slavné románové předlohy Siegfrieda Lenze do filmové podoby.

Deutschstunde von Christian Schwochow ist die kongeniale Umsetzung der berühmten Romanvorlage von Siegfried Lenz.
 

 

Jedna z milionu | One in A Million
DE 2022, 84 min. / R: Joya Thome    
Film o dospívání, úspěchu a osamělosti, přátelství a první lásce, queer coming outu a odvaze najít vlastní hlas.    

Ein Coming-of-Age-Film über Erfolg und Einsamkeit, Freundschaft und erste Liebe, queeres Coming-out und den Mut, seine eigene Stimme zu finden.
 

Mermaids don’t cry
R: Franziska Pflaum    
Svižná tragikomedie, která ukazuje, že nemá smysl věčně snít, ale že je potřeba vzít život do vlastních rukou. 
   
Eine schwungvolle Tragikomödie, die zeigt, dass es keinen Sinn macht, ewig zu träumen, und man stattdessen sein Leben selbst in die Hand nehmen muss.

 

Můj konec. Tvůj začátek. | Mein Ende. Dein Anfang.
R: Mariko Minoguchi
Už jste někdy měli déjà-vu? Setkali jste se někdy s člověkem, o kterém jste si mysleli, že ho už znáte? 

Hatten Sie schon mal ein Déjà-vu? Sind Sie schon einmal einem Menschen begegnet, den Sie meinten, bereits zu kennen?

Nightlife: Na tahu | Nightlife
R: Simon Verhoeven 
Bláznivá komedie na pomezí lovestory, buddy movie a gangsterky.

Verrückte Komödie zwischen Lovestory, Buddy Movie und Gangsterfilm.
 

 

Orphea in Love
R: Axel Ranisch
Mýtus o Orfeovi a Eurydice ve 21. století v kongeniálním spojení opery a filmu.    

Der Mythos von Orpheus und Eurydike im 21. Jahrhundert in einer kongenialen Kombination aus Oper und Film.
 

Ruäch – Cesta po Evropě za kočovnými Jeniši | Ruäch – Eine Reise ins jenische Europa
R: Andreas Müller, Simon Guy Fässler    
Při putování po stopách marginalizovaného národa dokumentaristé odkrývají hluboká zranění z minulosti, ale také lásku ke svobodě.    

Auf den Spuren eines marginalisierten Nomadenvolkes entdecken die Dokumentaristen tiefe Wunden aus der Vergangenheit, aber auch ihre Liebe zur Freiheit.
 

 

Láska, západní marky a smrt | Liebe, D-Mark und Tod    
R: Cem Kaya    
Portrét rozmanité turecké hudební scény v německém exilu v průběhu desetiletí i vztahů mezi Němci a přistěhovalci.    

Ein Porträt der vielfältigen türkischen Musikszene im deutschen Exil im Laufe der Jahrzehnte sowie der Beziehung zwischen Deutschen und Einwanderern.