Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

Z podnětu zástupce ředitele Romana Elnera, který kontaktoval správce a autora webu sdružujícího bývalé žáky matematické třídy z Uhelného trhu z let 1970-78(9), si skupinka těchto bývalých žáků v pátek 19. 4. v čase 16:00-17:30 prohlédla budovu na Uhelném trhu a zavzpomínala přitom na žákovská léta.

Web spolužáků ze třídy končící školní docházku v roce 1978(9) zde (obsahuje i dobové fotografie třídního kolektivu a interiéru školy).

Fotoalbum z prohlídky školy na Uhelném trhu 19. 4. 2024 zde.

Ceníme si zájmu bývalých žáků o současnou školu. Kořeny naší školy souvisí se žáky navštěvující mj. ZŠ v Ostrovní ulici, ZŠ Brána jazyků v Mikulandské a Vojtěšské ulici a ZŠ Uhelný trh. Pokud jste bývalými žáky školy a chcete se setkat a navštívit prostory naší školy, kontaktujte Romana Elnera. Rádi Vás ve škole přivítáme. Třeba přinesete škole nejen vzpomínky, ale i nové podněty a třeba i náměty na vzájemnou spolupráci.