Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

 

Na výstavě děti sledují a hledají živočichy v různých lokalitách Prahy. Žáky provázel pan architekt Adam Gebrian a děti se třeba dozvědely, co je to sukcese.

2B Planeta Praha 5.jpg

 

2b plNETa praha 2.jpg

2B Planeta Praha 6.jpg

2B Planeta Praha 1.jpg

2B Planeta Praha 3.jpg