Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

28. Společenský večer ( = ples) se koná v Paláci Žofín ve středu 17. 5. od 19:30. Bližší informace k letošnímu ročníku i s videopozvánkou zde. Ústředním bodem večera a jeho hlavními návštěvníky jsou žáci aktuálních 9. ročníků a jejich rodinní příslušníci. Večer je přístupný všem zájemcům (jimiž jsou především současní rodiče, žáci, pracovníci školy, zástupci zřizovatele). Je navštěvován i bývalými žáky. Tradičním průběhem večera je v posledních letech úvodní předtančení a stužkování žáků 9. ročníků. V průběhu večera vystoupí v programu několik žáků školy nebo osob se školou spojených (taneční nebo gymnastické nebo pěvecké výstupy), prodávány jsou během akce vstupenky do soutěže o ceny - přivítáme věcné dary do této soutěže, lze je označené jmény dárce/žáka odevzdávat v sekretariátu školy na Uhelném trhu. Závěrem večera probíhá slavnostní předání hlavních cen této soutěže. Počet vstupenek a míst je omezen - zakoupit je lze v sekretariátu školy. Srdečně zveme všechny zájemce.

Ilustrativní videa z některých minulých ročníků Společenského večera například zde (2016) a zde (2016) a zde (2018)zde (2018).