Úvod

 

 

 

 

   

 

           

 

        

 

 

                       

 
                      

              

         

         

 

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky vznikla sloučením dvou původně samostatných škol (ZŠ Brána jazyků a ZŠ Uhelný trh) dne 1. 7. 2013. Škola navazuje na tradice a kvalitu obou původních škol. Naším cílem je nadále rozvíjet schopnosti a nadání našich žáků, vytvářet partnerské prostředí pro žáky, jejich rodiče a učitelský sbor.
 

Škola působí ve dvou budovách na území Prahy 1.
V ulici Vojtěšská 13 (1.- 5.ročník) a na Uhelném trhu 4 (1.- 9.ročník).

 

Jsme fakultní školou s rozšířeným vyučováním jazyků a matematiky.

V matematické části školy nabízíme od 6. ročníku rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů (žáci mají zvýšenou týdenní dotaci v předmětech matematika, informační a komunikační technologie a fyzika). S výukou cizích jazyků začínají žáci ve 3. třídě s týdenní časovou dotací 3 vyučovacích hodin, od 7. ročníku žáci přibírají druhý cizí jazyk s týdenní časovou dotací 2 hodiny.
 

V jazykové části se žáci učí od 3. ročníku první cizí jazyk s týdenní dotací
5 vyučovacích hodin a v 6. ročníku žáci přibírají druhý cizí jazyk. Na druhém stupni učíme každý cizí jazyk 4 hodiny týdně.
 

Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny.

 
Výuka cizích jazyků je podporována výměnnými zahraničními zájezdy.
 
 
Umožňujeme žákům mimořádně nadaným (například i vrcholovým sportovcům nebo nadaným umělcům) a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami studium podle individuálních vzdělávacích plánů.
 
 
 
 
Všechny učebny školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. 
 

 

V obou školních budovách vaří školní jídelna.

 

Obě budovy jsou výborně dopravně dostupné.

 

Každá třída vyjíždí alespoň 1x ročně na školu v přírodě. Nově vytvořené 3. a 6. třídy jezdí na podporu stmelení třídy na začátku školního roku na adaptační kurz. Pro žáky 8. tříd je organizován lyžařský výcvik.

 

Žáci se účastní řady soutěží a olympiád, ve kterých si vedou velmi dobře.
 

O přestávkách je žákům k dispozici stolní tenis a stolní fotbálek.

 

Žáci mají možnost složit MALOU MATURITU z MATEMATIKY a z FYZIKY.
 
 
Pro cizince otvíráme kroužek SEZNAMME SE S ČEŠTINOU.
 
 
 
 
 
 
 
Škola pořádá v průběhu školního roku několik akcí (Vánoční trhy,..), z jejichž výtěžku přispívá na vzdělávání indického chlapce.
 
 
 
Celkové prostředí ve škole jsme zaměřili na kultivaci života žáků. V obou budovách školy klademe důraz na vstřícnou, otevřenou, zkrátka rodinnou atmosféru.
 
 
 
Pro školní rok 2014/2015 přijímáme žáky do 1., 3., 6. a 8. ročníku.
 
 
Rodiče našich žáků založili nadační fond Brána jazyků pootevřená s číslem účtu 1932633339/0800, kam přicházejí sponzorské dary našich příznivců, převážně z řad rodičů. Tento fond slouží především k podpoře a zkvalitnění výuky (např. podpora výměnných zájezdů). Všem sponzorům jsme za peněžité i věcné dary vděčni a informujeme je, co za získané peníze pořídíme.   

 

aktuality
Přijďte se podívat na výstavu fotografií žáků fotografického kroužku! Vernisáž je 23. 4. v 17 hodin
[22.4.2014] v Galerii 1, Štěpánská 47. Protože
První, první a zase první!V obvodním kole olympiády v matematice jsme ve všech kategoriích nejlepší
[22.4.2014] Kategorii šestých tříd vyhrál páťák Kryštof Pravda, v kategorii Z7 byl 1.-2. Viktor Korladinov, v kategorii Z8 se o 1. a 2. místo dělí naše žákyně Diana Korladinova a Lucia Matulová! Gratulujeme a děkujeme
Návštěva ze školy Jules Valles – Comenius Regio
[22.4.2014] V termínu 8. – 15. dubna nás navštívili naši francouzští korespondenti ze školy Jules Valles v Nimes. Se svými českými kamarády navštívili nejznámější pražské památky, zoologickou zahradu, Petřín i Národní technické muzeum. Na začátku pobytu byli přijati paní Polverini, radní pro školství Úřadu
POZOR! Na 2. a 9. května vyhlásil pan ředitel DNY ŘEDITELSKÉHO VOLNA! ŠKOLA SE NEKONÁ!
[11.4.2014] Rodiče žáků zapsaných ve školní družině mají (v nejnutnějších případech) možnost umístit své děti ve školní družině Havelská 3. Nástup dětí do ŠD je od 8 do 8:30 hodin, ŠD končí v 15 hodin. Školní jídelna NEVAŘÍ!
Naši páťáci vybojovali na mistrovství ČR školních týmů v šachu 10. místo (z 30 zúčastněných družstev
[10.4.2014] Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
 
  

Úvod