Organizace školního roku 2022/2023 Kroužky

Tvořivá poštolka

  •  Vedoucí kroužku: Dana Jeníkovská
  • Komu je určen: 5.+6. třída
  • Kdy se koná: Čtvrtek 14:00-15:30
  • Kde se koná: Školní klub
  • Max. počet žáků: 15
  • Cena za pololetí: 500 Kč
  • Kontakt: danajenik@seznam.cz

Aktuální obsazenost kroužku: 12

Přihláška: