Organizace školního roku 2022/2023 Kroužky

Školní rok 2022/2023

Kontaktní e-mail na vyučující (bez háčků a čárek ve jménu a příjmení) ve tvaru jmeno.prijmeni@branajazyku.cz

 

 • Petr TLUSTÝ (ředitel)
 • Ivana LIMBURSKÁ (zástupkyně ředitele pro budovu Uhelný trh 4)
 • Renata NECHANICKÁ (zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně pro budovu Vojtěšská 13) 
 • Roman ELNER (zástupce ředitele pro /vnitřní a vnější/ komunikaci: informace o škole a výuce)
 • Kateřina STRNADLOVÁ (vedoucí školní družiny)
 • Dana JENÍKOVSKÁ (vedoucí školního klubu)
 • Diana DVOŘÁKOVÁ (výchovná poradkyně pro budovu Uhelný trh 4)
 • Veronika HOUŠKA JEDLIČKOVÁ (metodička prevence, přihlášky na střední školy), pozn. e-m veronika.jedlickova(at)branajazyku.cz
 • Šárka GABRIELOVÁ (školní psycholožka pro budovy Uhelný trh 4 a Vojtěšská 13)
 • Stanislava MOTALOVÁ (speciální pedagožka pro budovy Uhelný trh 4 a Vojtěšská 13)
 • Jana SVOBODOVÁ (hlavní hospodářka školy), pozn. e-m info(at)branajazyku.cz
 • Anna OSWALDOVÁ (ekonomické zázemí pro budovu Vojtěšská 13)
 • Jana HESOVÁ (vedoucí ekonomka)

 

Třídní učitelé v budově Vojtěšská 13:

 • Lenka DRAHORÁDOVÁ (třídní učitelka 1. A)
 • Jaroslava HANKOVÁ (třídní učitelka 1. B)
 • Jitka KAUFMANOVÁ UHLÍKOVÁ (třídní učitelka 1. C), , pozn. e-m jitka.uhlikova(at)branajazyku.cz
 • Dana ČERNÁ (třídní učitelka 1. D)
 • Jana BORŮVKOVÁ (třídní učitelka 2. A)  + asistentka pedagoga Ivana HOŘÁNKOVÁ
 • Magdalena FENCLOVÁ (třídní učitelka 2. B)
 • Daniela TATÍČKOVÁ (třídní učitelka 2. C)
 • Lucie KIROVA (třídní učitelka 2. D)
 • Markéta KOPŘIVOVÁ (třídní učitelka 3. A)
 • Petr ŠUNDA (třídní učitel 3. B)
 • Hana NOVOTNÁ (třídní učitelka 3. C) + asistentka pedagoga Štěpánka VINAŘOVÁ
 • Radek ALFERI (třídní učitel 3. D) + asistentka pedagoga Monika PACÁKOVÁ
 • Helena KRAMEŠOVÁ (třídní učitelka 4. A) + asistentka pedagoga Anna OSWALDOVÁ
 • Ivana PETRÁŇOVÁ (třídní učitelka 4. B; FJ) 
 • Jan KRČMÁŘ (třídní učitel 4. C)
 • Maria RECHNEROVÁ (třídní učitelka 4. D)

 

Netřídní učitelé v budově Vojtěšská 13:

 • Danielle Christine GIGON KREJČÍ (FJ, NJ), pozn. e-m danielle.krejci(at)branajazyku.cz
 • Renata NECHANICKÁ (MAT, TV)
 • Martina PETTEY (AJ)
 • Mária VUČKOVÁ (AJ)

 

Vychovatelky školní družiny v budově Vojtěšská 13:

 • Daniela RÝDLOVÁ (žáci 1. A)
 • Jitka BARTÁKOVÁ (žáci 1. B)
 • Lenka KLÁNOVÁ (žáci 1. C)
 • Veronika ŠAFAŘÍKOVÁ (žáci 1. D)
 • Karolína HORÁLKOVÁ (žáci 2. A)
 • Denisa FRÍDOVÁ (žáci 2. B)
 • Kateřina KOMÁRKOVÁ (žáci 2. C)
 • Kateřina STRNADLOVÁ (žáci 2. D)
 • Věra CHALOUPKOVÁ (žáci 3. A)
 • Tereza VOTÝPKOVÁ (žáci 3. B)
 • Hana NOVOTNÁ (žáci 3. C)
 • Eva HACMANOVÁ (žáci 3. D)
 • Anna OSWALDOVÁ (žáci 4. A)
 • Leona KOTRHONZLOVÁ (žáci 4. B a 1/2 4. C)
 • Petra MUDRÁKOVÁ (žáci 4. D a 1/2 4. C)

 

Správní zaměstnanec v budově Vojtěšská 13:

 • Jan OSWALD (školník, topič)

 

Třídní učitelé v budově Uhelný trh 4:

 • Martina FRIČOVÁ (třídní učitelka 5. A; I. st.) + asistentka pedagoga Monika YILMAZ
 • Alena ČIŽINSKÁ (třídní učitelka 5. B; I. st.)
 • Veronika HOUŠKA JEDLIČKOVÁ (třídní učitelka 5. C; ČJ, AJ, VkO, TV, ČSP) + asistentka pedagoga Svitlana HOLUB
 • Roman ELNER (třídní učitel 5. D; ČJ, VLA, PŘÍ, DĚJ, VkO) + asistent pedagoga Karel DÁŇA
 • Zuzana HOLÁ (třídní učitelka 6. A; MAT)
 • Gwendoline MANOVÁ HALL (třídní učitelka 6. B; FJ, AJ), pozn. e-m gwendoline.manova(at)branajazyku.cz + asistentka pedagoga Renata ORAVCOVÁ
 • Lenka RUDHARDTOVÁ (třídní učitelka 6. C; ČJ, NJ)
 • Lucie KROUPOVÁ (třídní učitelka 6. D; FJ, AJ)
 • Eva WOLFOVÁ (třídní učitelka 7. A; ČJ, VkO, ČSP)
 • Hana DEJMKOVÁ (třídní učitelka 7. B; ČJ, FJ)
 • Eliška ROŽĎALOVSKÁ (třídní učitelka 7. C; AJ, NJ) + asistentka pedagoga Jana LIPSKÁ
 • Magdalena KAŠPAŘÍKOVÁ (třídní učitelka 7. D; ČJ, VV)
 • Dagmar WEGNEROVÁ (třídní učitelka 8. A; ZEM, TV)
 • Markéta ŠAFRÁNKOVÁ (třídní učitelka 8. B; FJ, ZEM) + asistentka pedagoga Markéta NOVÁČKOVÁ
 • Jaroslav MÁSLO (třídní učitel 8. C; ZEM, TV, VLA)
 • Hana VOJTOVÁ (třídní učitelka 8. D; ČJ, DĚJ)
 • Jana MACHÁČKOVÁ (třídní učitelka 9. A; MAT) + asistent pedagoga Luboš VANKA
 • Roman HLÁVKA (třídní učitel 9. B; MAT) + asistentka pedagoga Denisa ODEHNALOVÁ
 • Tomáš SEKAN (třídní učitel 9. C; DĚJ, ZEM, TV)
 • Diana DVOŘÁKOVÁ (třídní učitelka 9. D; MAT, CHEM) 

 

Netřídní učitelé v budově Uhelný trh 4:

 • Adam BALAŠŤÍK (TV, ZEM)
 • Benoit BEUZON (FJ)
 • Libuše FÜRBACHOVÁ (NJ)
 • Roman HAAS (HV)
 • Jana HESOVÁ (FYZ, ČSP)
 • Nitish JAIN (AJ)
 • Lukáš KOBRLE (FYZ, ČSP)
 • Martina KOČOVÁ (NJ, TV, HV)
 • Barbora KŘIVSKÁ (VV)
 • Robert KUZMANN (AJ, NJ)
 • Ivana LIMBURSKÁ (MAT)
 • Eva LUKÁŠOVÁ (VV, ČSP, IKT)
 • Vojtěch NOVOTNÝ (AJ)
 • Eva OBERMAIEROVÁ (AJ)
 • Richard PETERS (AJ)
 • Katharina REUSCH (NJ)
 • Petra ROČKOVÁ (ČJ)
 • Petr SVITÁK (PŔÍ, VkZ)
 • Jana SVOBODOVÁ (PŘÍ, CHEM, VkZ), pozn. e-m jana.svobodova(at)branajazyku.cz
 • Petr TLUSTÝ (NJ)
 • Jorga WITTLICHOVÁ (AJ, VkO)
 • Mariya DALEKOREY (asistentka pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v budově Uhelný trh 4)

 

Správní zaměstnanci v budově Uhelný trh 4:

 • Jana SVOBODOVÁ (hlavní hospodářka školy), pozn. e-m info(at)branajazyku.cz
 • Michal TOMÁŠEK (školník, topič, administrativní pracovník)
 • Jana BENDOVÁ (hlavní účetní)
 • Věra ŠILEROVÁ (účetní)