Organizace školního roku 2022/2023 Kroužky

Příprava DELF

  • Vedoucí kroužku: Markéta Šafránková
  • Komu je určen: 8. B, 8. D
  • Kdy se koná: Po 14:00-15:30 (1x 14 dnů)
  • Kde se koná: učebna 2 - FJ
  • Max. počet žáků: 10
  • Cena za pololetí: podle počtu 800-1000
  • Kontakt: marketa.safrankova@branajazyku.cz

Aktuální obsazenost kroužku: 6

Přihláška: