Organizace školního roku 2022/2023 Kroužky

Počítače pro prvňáčky

Počítač je pro nás především zábava. Pojďme se s ním učit zacházet tak, abychom se při té zábavě něco dozvěděli a aby pro nás práce s počítačem byla bezpečná.

Během lekcí děti zjistí, že počítač je velký pomocník, když ho umíme správně používat, a zorientují se v pojmech ze světa počítačů.

Každý bude mít k dispozici školní PC.

ZAČÍNÁME 6. 9.

  • Vedoucí kroužku: Petr Šunda
  • Komu je určen: 1. třída
  • Kdy se koná: úterý 13:15-14:00
  • Kde se koná: učebna PC
  • Max. počet žáků: 15
  • Cena za pololetí: 900 Kč
  • Kontakt: petr.sunda@branajazyku.cz

Aktuální obsazenost kroužku: 12

Přihláška: