Organizace školního roku 2022/2023 Kroužky

Papírovky

  • Vedoucí kroužku: Petr Šunda
  • Komu je určen: 1.-4. třída
  • Kdy se koná: pondělí 13:15-14:00
  • Kde se koná: 2. patro č. 18
  • Max. počet žáků: 10
  • Cena za pololetí: 900 Kč
  • Kontakt: petr.sunda@branajazyku.cz

Aktuální obsazenost kroužku: 5

Přihláška: