Organizace školního roku 2022/2023 Kroužky

Dramatický kroužek

  • Vedoucí kroužku: Lucie Kirova
  • Komu je určen: 1.-4. třída
  • Kdy se koná: pátek 13:00-13:45
  • Kde se koná: 1. patro č. 9
  • Max. počet žáků: 15/20
  • Cena za pololetí: 2000 Kč
  • Kontakt: lucie.kirova@branajazyku.cz

Aktuální obsazenost kroužku: 26

Přihláška: