Zahraniční výjezdy   Aktuality    Fotogalerie   Kroužky  

 

 ŽLUTÁ TRIKA

 

Žlutými triky jsou oceněni žáci, kteří se něčím mimořádným "proslavili" a naši školu opouští. Přejeme jim do jejich další životní etapy vše nejlepší!

 

Oceněni byli:

Theodor Petřík - za zkvělé výsledky nejen ve škole, ale i za skvělé sportovní výsledky - získal bronz v povinných sestavách na mistrovství ČR ve sportovní gymnastice a zlato v družstvech, byl na 2. místě školního kola biologické olympiády a je nadějný houslista.

Mikuláš Pater - za vynikající výsledky všech matematických soutěží

Saidbek Fazilov - za vzornou práci ve škole, vzorné chování a skromné vystupování

Magdalena Katzerová - za skvělou reprezentaci školy ve sportovních, odborných i jazykových soutěžích a aktivní spolupráci na dokumentu Brána do Nimes

Anita Glatzelová -  za skvélé výsledky v přírodovědných disciplínách a skvělou reprezentaci školy ve sportovních, jazykových i odborných soutěžích

Karolína Palatáza vynikající výsledky ve škole i vrcholovém sportu a aktivní zapojování se ve školním kolektivu

Berenika Vrabcováza skvělé výsledky ve škole a skvělou reprezentaci školy v jazykových  soutěžích

Leontina Přikrylová - za reprezentaci školy během zahraničních  jazykových i výmenných zájezdech, aktivní zapojení do projektů Paměti národa a za vzornou reprezentaci školy a třídy na Městské části Praha 1

Daniel Košťál - za skvělou práci pro třídu a velkou pomoc třídní učitelce

Zara Fazilova- za vynikající studijní výsledky a aktivní zapojování se ve školním kolektivu

Albert Krejčíř - za vzornou reprezentaci školy a třídy na Městské části Praha 1

 

žlutá trika 1.jpg

Dále bylo oceněno družstvo florbalu za 2. místo v kraji, jehož mužstvo si rozdělilo dort. ???? 

žlutá trika 2.jpg