Organizace školního roku 2022/2023 Kroužky

Anglický jazyk - 1. třída


  • Vedoucí kroužku: Jitka Uhlíková
  • Komu je určen: 1. třídy
  • Kdy se koná: Út 12.30 - 13.15
  • Kde se koná: III. patro, NJ
  • Max. počet žáků: 15
  • Cena za pololetí: 2000 Kč

Kontakt: jitka.uhlikova@branajazyku.cz

Aktuální obsazenost kroužku: 26

Přihláška: