Projekty a aktivity školy

 

               

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) II Praha 1

 Léto 2021 MHMP vydala k OP Praha - pól růstu ČR bulletin, kde se píše o projektu Brána porozumění, který proběhl na naší škole

1. 9. a 29.9.2021 (3.A) a dále 8. 9. a 30.9. 2021 (3.C) proběhla ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ TEMATICKÉ SETKÁNÍ s externistkou ( Mgr. Lucií Vackovou PhD.), zaměřené na interkulturní vzdělávání a začleňování žáků s OMJ a vzájemné vztahy ve třídě. Setkání proběhlo za podpory EU (Evropské strukturální a investiční fondy). Tato setkání byla určena pro třídy 3.A a 3.C . Konala se pro rodiče žáků výše zmíněných tříd. Celé setkání bylo uzavřeno otevřenou diskuzí nad daným tématem.

     

Jsme škola Paměti národa

V rámci projektu Kdo jiný navštěvujeme pacienty motolské nemocnice

Každý rok zdobí naší školu umělecké dílo

Šesťáci jezdí začátkem školního roku na adaptační kurz

Navštěvujeme německé Sebnitz

Každý říjen si čteme NONSTOP

Jezdíme na výměnné zájezdy do Saint Germain-en-Laye

Navštěvují nás zahraniční studenti

Jezdíme do Anglie

V listopadu si připomínáme příběhy bezpráví

Píšeme školní časopis

Pořádáme Vánoční trhy, z jejichž výtěžku sponzorujeme vzdělávání našeho indického chlapce

Jezdíme na adventní trhy

Zápolíme na vánočním turnaji

Školní družina pořádá různé akce, třeba slaví Masopust

Radujeme se na Společenském večeru školy

Osmáci jezdí na lyžařský výcvikový kurz

V zimě chodíme bruslit

V hodinách angličtiny pracujeme na projektech - např. 3.B a anglický projekt MY PET

Hrajeme divadlo ve francouzštině

Ve výtvarné výchově sestavujeme mandaly

 "Držíme" Noc s Andersenem

Do školní družiny se slétly čarodějnice!

Pořádáme Atletický den

Básníme rychlostí blesku

Večer pod lipou

Žlutý trikot pro "vítěze" ...podívejte se na seznam nositelů žlutého trikotu

Deváťáci na vodě

Výměnný zájezd do Nimes

Volejbalový zápas učitelé vs. žáci