Kroužky

Kolik stojí kroužky?

Pokud u kroužku není uvedena cena, jedná se o kroužek zajišťovaný nadačním fondem a jeho cena závisí na počtu zúčasntěných žáků: 8 žáků - 1000,- Kč, 9 žáků 900,- Kč, 10 a více žáků 800,- Kč za pololetí při jedné hodině týdně. Cena uvedená u jednotlivých kroužků je vždy za jedno pololetí školního roku.

Pokud je žáků méně než 8, kroužek není realizován.

Po ukončení zápisu budou žák a/nebo rodiče kontaktováni.

Uhelný trh

Vojtěšská

Další kroužky

Náboženství - Vojtěšská

kroužek probíhá na faře, sestra si děti vyzvedne ve Vojtěšské

středa od 14 h - příprava na první svaté přijímání 
čtvrtek od 15 h - s možností vyzvedávat děti v družině a po skončení do družiny vrátit

Judo pro děti – Uhelný trh

čtvrtek 16:30 – 17:30 (ukázková hodina 27. 9. 2018)
1300 Kč/pololetí

Judo pro děti – Vojtěšská

pondělí 17:00 – 18:00 (ukázková hodina 1. 10. 2018)
1300 Kč/pololetí

Programiště (Uhelný trh)

středa 14:30-15:30 (děti 3.-5. třída)
středa 15:45-16:45 (děti 6.-9. třída)

2750 Kč/15 lekcí

www.programiste.cz

Latinsko-americké a standardní tance (Vojtěšská)

Taneční škola Ivy Langerové
úterý 15:40-16:40
2000 Kč/pololetí, 3600 Kč/školní rok

www.ivalangerova.cz/praha-1/zs-brana-jazyku

Bojové sporty a sebeobrana (Uhelný trh)

středa 15:45-16:45
1590 Kč/15 lekcí

www.krouzky.cz

Vědecké pokusy II - pokročilí (Uhelný trh)

úterý 15:45-16:45
2100 Kč/15 lekcí

www.krouzky.cz

Hip Hop a Street Dance (Uhelný Trh)

pondělí 15:45-16:45
1390 Kč / 15 lekcí

www.krouzky.cz

Šachový kroužek Uhelný Trh

Kroužek je určen všem žákům 1. stupně. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.

čtvrtek 13:10

1200 Kč / pololetí

Kontakt: Bc. Adéla Kormoutová, info@sachovykrouzek.cz, 723 638 888, www.sachovykrouzek.cz

Šachový kroužek Vojtěšká

Kroužek je určen všem žákům 1. stupně. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.

středa 13:15
1200 Kč / pololetí

Kontakt: Bc. Adéla Kormoutová, info@sachovykrouzek.cz, 723 638 888, www.sachovykrouzek.cz/