Konzultační hodiny učitelů

Konzultace ředitele školy   reditel@branajazyku.cz                 

Každé pondělí: 14 - 15 hod. pro žáky a pracovníky školy      

                       15 - 16 hod. pro rodiče žáků 

Konzultace výchovného poradce pro budovu Uhelný trh   ivana.limburska@branajazyku.cz

Každé pondělí 14 – 16 hod.  

Konzultace školní psycholožky   sarka.gabrielova@branajazyku.cz

V budově Uhelný trh v pondělí a ve středu 8 - 9 hod. a 12 - 14 hod., v pátek 8 - 9 hod. a 11 - 13 hod.,

v budově Vojtěšská v úterý a ve čtvrtek 8 - 9 hod. a 10 - 13 hod. Na konzultaci je třeba se pbjednat na sarka.gabrielova@branajazyku.cz.

Termíny třídních schůzek a konzultací