Jak nás můžete podpořit

Peněžité dary vkládejte, prosím, na účet nadačního fondu Brána jazyků pootevřená 1932633339/0800, věcné dary (např. do soutěže o ceny, která se koná během Společenského večera školy; pomůcky) lze škole darovat prostřednictvím třídního učitele.

Na všechny dary bude vystavena darovací listina.

Děkujeme!