Výtvarná soutěž pro studenty základních a středních škol sídlících na území Prahy 1. GENIUS LOCI: WERICHOVA VILA

Ročník: