Matematická olympiáda obvodní kolo 2. a 3. míso v kategorii Z5 a 3.-4. místo v kategorii Z9

Ročník: