2. místo v obvodním kole dějepisné olympiády

Ročník: