2. až 3. místo v kategorii Z6 obvodního kola matematické olympiády

Ročník: