Důležité termíny

INFORMACE pro šk. rok 2018/2019

Školní rok začíná 3. 9. 2018 a končí 28. 6. 2019.

Termíny vedlejších prázdnin

podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2018

vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

pololetní prázdniny 1. 2. 2019

jarní prázdniny 11. 2. 2019 – 15. 2. 2019

velikonoční prázdniny 18. 4. 2019.

Termíny dnů ředitelského volna 31. 10. 2018 a 6.,7.,9.,10. 5. 2019.

Setkání s rodiči žáků

Po 3. 9. 2018 třídní schůzky 1. tříd a 3. tříd jazykových hned po slavnostním zahájení školního roku v místě výuky

St 5. 9. 2018 třídní schůzky 5. tříd jazykových a 6. tříd od 18 hodin – budova Uhelný trh

Po 15. 10. 2018 třídní schůzky od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 16. 10. 2018 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 7. 1. 2019 konzultační hodiny od 18 hodin - budova Uhelný trh

Út 8. 1. 2019 konzultační hodiny od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 25. 3. 2019 třídní schůzky od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 26. 3. 2019 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 27. 5. 2019 konzultační hodiny od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 28. 5. 2019 konzultační hodiny od 18 hodin – budova Vojtěšská.

Konzultační hodiny mohou být na základě rozhodnutí třídního učitele nahrazeny třídními schůzkami.

Další plánované akce

10. - 13. 9. 2018 adaptační kurz 6. tříd

17.- 21. 9. 2018 zájezd Sebnitz - Německo

26. 9. 2018 Evropský den jazyků

1. - 6. 10. 2018 zájezd do Anglie

9. - 14. 10. 2018 zájezd do Paříže

Říjen 2018 Nonstopčtení

Listopad 2018 Příběhy bezpráví

4. 12. 2018 Vánoční trhy

14. - 20. 12. 2018 Vánoční turnaj

24. 1. 2019 Společenský večer školy

2. - 9. 3. 2019 lyžařský výcvik 8.A, 8.D

9. - 16. 3. 2019 lyžařský výcvik 8.B, 8.C

29. 3. 2019 Noc s Andersenem

1. - 5. 4. 2019 příjezd korespondentů z Ebern - Německo

8. - 17. 4. 2019 příjezd korespondentů z Nimes - Francie

9. 4. 2019 Uhelné jaro - školní koncert

29. 5. 2019 Večer pod lipou - společný večer žáků a rodičů

3. - 7. 6. 2019 vodácký kurz 9. tříd

9. - 20. 6. 2019 výměnný zájezd do Nimes - Francie

27. 6. 2019 Filmový trhák

Termín zápisu a přijímacích zkoušek do naší školy

9. 4. 2019 od 14 do 17:30 zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků v budově Vojtěšská

10. 4. 2019 od 14 do 16 hod. zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků v budově Vojtěšská

23. 4. 2019 přijímací řízení do 3. třídy se zaměřením na matematiku nebo na cizí jazyky v bodově Vojtěšská

květen 2019 přijímací řízení do 6. třídy se zaměřením na matematiku nebo na cizí jazyky v budově Uhelný trh

Dny otevřených dveří

pro zájemce o I. stupeň školy 19. 3. 2018 od 8 do 11:45 - v budově Vojtěšská

pro zájemce o II. stupeň školy 25. 4. 2019 od 8 do 13:30 hod. - v budově Uhelný trh

Konzultace ředitele školy

Každé pondělí: 14 - 15 hod. pro žáky a pracovníky školy 15 - 16 hod. pro rodiče žáků

Konzultace výchovného poradce pro budovu Uhelný trh

Každé pondělí 14 – 16 hod.

Konzultace učitelů s rodiči žáků

S vyučujícími lze konzultovat i mimo termíny třídních schůzek, vždy po předchozí domluvě: emailová adresa: jmeno.prijmeni@branajazyku.cz, telefon do sborovny na Uhelném trhu: 739 473 025, telefon do sborovny ve Vojtěšské:  739 473 040.

Konzultační hodiny školní psycholožky

v budově Uhelný trh v pondělí a ve středu od 8 do 9 hod. a od 12 do 14 hod., v pátek  od 8 do 9 hod. a od 11 do 13 hod.

v budově Vojtěšská v úterý a ve čtvrtek od 8 do 9 hod. a od 10 do 13 hod.

Na konzultaci je třeba se objednat na sarka.gabrielova@branajazyku.

Pedagogické rady

3. 9. 2018 úvodní ve 12 hod., budova Uhelný trh

14. 11. 2018 čtvrtletní ve 14.30 hod., budova Vojtěšská 1.p., učebna se stupni

23. 1. 2019 pololetní ve 14.30 hod., budova Uhelný trh

24. 4. 2019 čtvrtletní ve 14.30 hod., budova Vojtěšská,1.p., učebna se stupni

19. 6. 2019 pololetní ve 14.30 hod., budova Uhelný trh

28. 6. 2019 závěrečná v 11 hod., budova Uhelný trh

 

V Praze dne 1. 9. 2018      Petr Tlustý, ředitel školy