Důležité termíny

INFORMACE pro šk. rok 2020/2021

Školní rok začíná 1. 9. 2020 a končí 30. 6. 2021.

Termíny vedlejších prázdnin

podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2020

vánoční prázdniny 23. 12. 2020– 3. 1. 2021

pololetní prázdniny 29. 1. 2021

jarní prázdniny 22. 2. 2021 – 28. 2. 2021

velikonoční prázdniny 1. 4. 2021.

Termíny dnů ředitelského volna 26. a 27. 10. 2020, 16. 11. 2020, 21. a 22. 12. 2020, 28. - 30. 6. 2021

Konzultace s rodiči žáků budou až do odvolání distanční formou

Po 5. 10. 2020 18:00 - 19:00 5. - 9. ročník

Út 6. 10. 2020 18:00 - 19:00 1. - 4. ročník

Po 4. 1. 2021 18:00 - 19:00 5. - 9. ročník

Út 5. 1. 2021 18:00 - 19:00 1. - 4. ročník

Po 29. 3. 2021 18:00 - 19:00 5. - 9. ročník

Út 30. 3. 2021 18:00 - 19:00 1. - 4. ročník

Po 24. 5. 2021 18:00 - 19:00 5. - 9. ročník

Út 25. 5. 2021 18:00 - 19:00 1. - 4. ročník

Další akce školy, které, pokud se budou konat (o jejich konání rozhodne ředitel školy v závislosti na epidemiologické situaci), budou se konat v termínu

Říjen 2020 Živé čtení

2. 12. 2020 Vánoční trhy

11. - 17. 12. 2020 Vánoční turnaj

16. - 23. 1. 2021 lyžařský výcvik 8.A, 8.B

26. 1. 2021 Společenský večer školy

13. - 20. 3. 2021 lyžařský výcvik 8.C, 8.D

Uhelné jaro - školní koncert

26. 5. 2021 Večer pod lipou - společný večer žáků a rodičů

31. 5. - 4. 6. 2021 vodácký kurz 9. tříd

29. 6. 2021 Filmový trhák

Termín zápisu a přijímacích zkoušek do naší školy

13. 4. 2021 od 14 do 17:30 zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků v budově Vojtěšská (v případě příznivé epidemiologické situace)

14. 4. 2021 od 14 do 16 hod. zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků v budově Vojtěšská (v případě příznivé epidemiologické situace)

27. 4. 2021 přijímací řízení do 3. třídy se zaměřením na matematiku nebo na cizí jazyky v bodově Vojtěšská

26. 5. 2021 od 8 hod. přijímací řízení do 6. třídy se zaměřením na cizí jazyky v budově Uhelný trh

27. 5. 2021 od 8 hod. přijímací řízení do 6. třídy se zaměřením na matematiku v budově Uhelný trh

Konzultace ředitele školy

Každé pondělí: 14 - 15 hod. pro žáky a pracovníky školy 15 - 16 hod. pro rodiče žáků

Konzultace výchovného poradce pro budovu Uhelný trh

Každé pondělí 14 – 16 hod.

Konzultační hodiny školní psycholožky

v budově Uhelný trh v pondělí a ve středu od 8 do 9 hod. a od 12 do 14 hod., v pátek  od 8 do 9 hod. a od 11 do 13 hod.

v budově Vojtěšská v úterý a ve čtvrtek od 8 do 9 hod. a od 10 do 13 hod.

Na konzultaci je třeba se objednat telefonicky 771 132 306 nebo na sarka.gabrielova@branajazyku.

Konzultace učitelů s rodiči žáků

S vyučujícími lze konzultovat i mimo termíny pevně stanovených konzultací, vždy po předchozí domluvě: emailová adresa: jmeno.prijmeni@branajazyku.cz telefon do sborovny na Uhelném trhu: 739 473 025, telefon do sborovny ve Vojtěšské:  739 473 040.

Pedagogické rady

1. 9. 2020 úvodní ve 12 hod., budova Uhelný trh

11. 11. 2020 čtvrtletní ve 14.30 hod., budova Vojtěšská 1.p., učebna se stupni

20. 1. 2021 pololetní ve 14.30 hod., budova Uhelný trh

21. 4. 2021 čtvrtletní ve 14.30 hod., budova Vojtěšská,1.p., učebna se stupni

23. 6. 2021 pololetní ve 14.30 hod., budova Uhelný trh

30. 6. 2021 závěrečná v 11 hod., budova Uhelný trh

 

V Praze dne 2. 9. 2020      Petr Tlustý, ředitel školy