Důležité termíny

INFORMACE pro šk. rok 2019/2020

Školní rok začíná 2. 9. 2019 a končí 30. 6. 2020.

Termíny vedlejších prázdnin

podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2019

vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

pololetní prázdniny 31. 1. 2020

jarní prázdniny 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020

velikonoční prázdniny 9. 4. 2020.

Termíny dnů ředitelského volna 31. 10. a 1. 11 2019 a 6. až 8. 4. 2020.

Setkání s rodiči žáků

Po 2. 9. 2019 třídní schůzky 1. tříd a 3. tříd hned po slavnostním zahájení školního roku v místě výuky

Út 3. 9. 2019 třídní schůzky 5.B od 18 hod. v budově Uhelný trh

St 4. 9. 2019 třídní schůzky 5.C, 5.D a 6. tříd od 18 hodin – budova Uhelný trh

Po 7. 10. 2019 třídní schůzky od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 8. 10. 2019 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 6. 1. 2020 konzultační hodiny od 18 hodin - budova Uhelný trh

Út 7. 1. 2020 konzultační hodiny od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 23. 3. 2020 třídní schůzky od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 24. 3. 2020 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 25. 5. 2020 konzultační hodiny od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 26. 5. 2020 konzultační hodiny od 18 hodin – budova Vojtěšská.

Konzultační hodiny mohou být na základě rozhodnutí třídního učitele nahrazeny třídními schůzkami.

Další plánované akce

9. - 13. 9. 2019 škola v přírodě - adaptační kurz 6.A, 6.B, 6.D

23. - 27. 9. 2019 zájezd Sebnitz - Německo - adaptační kurz 6.C

26. 9. 2019 Evropský den jazyků

Říjen 2019 Nonstopčtení

8. - 17. 10. 2019 výměnný zájezd do Paříže

Listopad 2019 Příběhy bezpráví

27. 11. 2019 Vánoční trhy

2. - 6. 12. 2019 výměnný zájezd do Ebern - Německo

13. - 19. 12. 2019 Vánoční turnaj

18. - 25. 1. 2020 lyžařský výcvik 8.A, 8.B

28. 1. 2020 Společenský večer školy

7. - 14. 2. 2020 lyžařský výcvik 8.C, 8.D

19. 3. 2020 Uhelné jaro - školní koncert

25. 3. - 3. 4. 2020 příjezd korespondentů z Nimes - Francie

27. 3. 2020 Noc s Andersenem

30. 3. - 3. 4. 2020 příjezd korespondentů z Ebern - Německo

11. - 18. 5. 2020 příjezd korespondentů z Paříže

27. 5. 2020 Večer pod lipou - společný večer žáků a rodičů

1. - 5. 6. 2020 vodácký kurz 9. tříd

7. - 18. 6. 2020 výměnný zájezd do Nimes - Francie

29. 6. 2020 Filmový trhák

Termín zápisu a přijímacích zkoušek do naší školy

14. 4. 2020 od 14 do 17:30 zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků v budově Vojtěšská

15. 4. 2020 od 14 do 16 hod. zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků v budově Vojtěšská

28. 4. 2020 od 9 hod. přijímací řízení do 3. třídy se zaměřením na matematiku nebo na cizí jazyky v bodově Vojtěšská

12. 5. 2020 od 8 hod. přijímací řízení do 6. třídy se zaměřením na cizí jazyky v budově Uhelný trh

14. 5. 2020 od 8 hod. přijímací řízení do 6. třídy se zaměřením na matematiku v budově Uhelný trh

Dny otevřených dveří

setkání s rodiči budoucích prvňáčků se koná 12. 3. od 14 hodin v 1. patře budovy Vojtěšská 13

pro zájemce o I. stupeň školy 21. 4. 2020 od 18 hod. Informační schůzka s ředitelem školy v budově Vojtěšská

pro zájemce o II. stupeň školy 4. 5. 2020 od 18 hod. Informační schůzka s ředitelem školy v budově Uhelný trh

Konzultace ředitele školy

Každé pondělí: 14 - 15 hod. pro žáky a pracovníky školy 15 - 16 hod. pro rodiče žáků

Konzultace výchovného poradce pro budovu Uhelný trh

Každé pondělí 14 – 16 hod.

Konzultace učitelů s rodiči žáků

S vyučujícími lze konzultovat i mimo termíny třídních schůzek, vždy po předchozí domluvě: emailová adresa: jmeno.prijmeni@branajazyku.cz, telefon do sborovny na Uhelném trhu: 739 473 025, telefon do sborovny ve Vojtěšské:  739 473 040.

Konzultační hodiny školní psycholožky

v budově Uhelný trh v pondělí a ve středu od 8 do 9 hod. a od 12 do 14 hod., v pátek  od 8 do 9 hod. a od 11 do 13 hod.

v budově Vojtěšská v úterý a ve čtvrtek od 8 do 9 hod. a od 10 do 13 hod.

Na konzultaci je třeba se objednat na sarka.gabrielova@branajazyku.

Pedagogické rady

2. 9. 2019 úvodní ve 12 hod., budova Uhelný trh

6. 11. 2019 čtvrtletní ve 14.30 hod., budova Vojtěšská 1.p., učebna se stupni

22. 1. 2020 pololetní ve 14.30 hod., budova Uhelný trh

1. 4. 2020 čtvrtletní ve 14.30 hod., budova Vojtěšská,1.p., učebna se stupni

24. 6. 2020 pololetní ve 14.30 hod., budova Uhelný trh

30. 6. 2020 závěrečná v 11 hod., budova Uhelný trh

 

V Praze dne 28. 8. 2019      Petr Tlustý, ředitel školy